aereo arrow-left arrow-right arrow-down arrow-left arrow-right baia-holiday biglietto aereo Icon / Event / Calendar car horse check close coin-euro compass download euro facebook google ? info instagram like loading map marker mondo nave ombrello phone tel tour treno twitter youtube

Poznaj grupę Baia Holiday!

Idz na stronę www.baiaholiday.it/pl

Baia Holiday Camping Village, zawsze zwraca uwagę na potrzeby swoich klientów, oferuje wysokie standardy jakości z szerokim wyborem kempingów i miasteczek wakacyjnych we Włoszech i Chorwacji oraz wakacyjne rozwiązania odpowiednich dla rodzin z dziećmi czy młodzieży. Profesjonalizm, uprzejmość personelu i jakość mobile home łączą się z artystycznym, historycznym, kulturalnym i malowniczym pięknem terytorium, na którym znajdują się Camping Village.

Zobacz inne resorty grupy

Zarezerwuj
Zarezerwuj

01. Ile chcesz być ?

02. Ile osób ?

03. Jaki typ zakwaterowania ?

Poznaj grupę Baia Holiday!

Biuro Rezerwacji BAIA HOLIDAY

Jeżeli potrzebujesz pomocy w organizacji wakacji, zadzwoń do naszego Centrum Rezerwacji, otrzymasz pomoc, praktyczne porady i wszystkie potrzebne informacje.

Usługi które możesz dodać do swojej rezerwacji

aereo Rezerwowanie biletów lotniczych Trasy i zwiedzanie
italia

Italia

Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 19.00

+39 0365 520 682 info@baiaholiday.it
germania

Deutschland

Od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 do 18,00 oraz

+49 (0)89 548 816 77 info@baiaholiday.de
austria

Österreich

Monday to Friday from 9.00 am to 18.00

+43 (0)662 85 22 96 info@baiaholiday.at
italia

Polska

Od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 do 17,00 oraz
w soboty od 9,00 do 12,00

+48 22 62 00 834 info@baiaholiday.pl

Danmark

Od poniedziałku do piątku w godz. 10,00 do 13,00 oraz

+45 53 63 01 25 info@baiaholiday.dk

Jesteś już naszym klientem?

Zaloguj się i przejdzi do swojej rezerwacji

Twoja rezerwacja

01. Ile chcesz być ?

02. Ile osób ?

03. Jaki typ zakwaterowania ?

Regulamin

Camping Village wyspa Losinj

Home Regulamin
Camping Village Poljana

Zapoznaj się z treścią i pobierz regulamin

Regulamin pobytu

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

1. Właściciel i przedmiot - Kemping Uvala Poljana d.o.o., z siedzibą w Mali Losinj, Rujnica 9/a, wpisany do Krajowego Rejestru Sądu handlowego w Rijeka pod numerem MBS1641166, w dalszej części „Uvala Poljana". Wyżej wskazana spółka świadczy na rzecz swych klientów usługę pobytu, zgodnie z lokalnymi przepisami regulującymi działalność struktur turystycznych.

ROZDZIAŁ II Procedury

PUNKT 1 – Świadczenie usługi
PARAGRAF 1 – Podmioty na rzecz których można świadczyć usługi
2. Goście - Klienci mogą przyjmować gości w strukturze turystycznej do godziny 23.00. Goście mogą być przyjmowani wyłącznie w godzinach otwarcia Recepcji i po uprzednim wniesieniu stosownej opłaty. Nie zezwala się na przyjmowanie gości nieletnich, za wyjątkiem sytuacji, w których towarzyszą im osoby pełnoletnie, zobowiązane do ich nadzorowania w trakcie całego pobytu wewnątrz struktury turystycznej, tym samym ponosząc za nie odpowiedzialność w stosunku do Uvala Poljana i podmiotów trzecich.

PARAGRAF II – Rezerwacje i ograniczenia
3. Ograniczenia rezerwacji - Rezerwacje pobytu, za wykluczeniem kilku ofert specjalnych realizowanych przez Uvala Poljana, mogą być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem tour operatora CVMI srl – Baia Holiday. W celu uzyskania informacji na temat warunków rezerwacji, należy zapoznać się z treścią katalogu i/lub odwiedzić stronę Internetową Baia Holiday.
5. 4. Wykluczenia - Uvala Poljana zastrzega sobie prawo odmówić pobytu gościom, którzy nie spełnili lub nie spełniają wymogów wskazanych w kolejnych punktach.

PUNKT II - Check-in
5. Przyjazd i rejestracja - Przyjęcie klienta i dopełnienie wszystkich formalności rejestracyjnych w Recepcji możliwe jest wyłącznie w godzinach wskazanych przed wejściem do struktury. W chwili rejestracji, klient i jego goście zobowiązani są do przekazania Uvala Poljana swoich danych osobowych. W przypadku zmian dotyczących osób, usług i gości klient zobowiązany jest do poinformowania Recepcji. W przypadku braku rejestracji któregokolwiek z członków grupy, kosztami zostanie obciążona grupa odniesienia (od pierwszego dnia pobytu).
6. Przydział mobile home - miejsca kempingowego (klienci „Wioski wakacyjnej” i „Kempingu” – Klient zobowiązany jest udać się do mobile home lub miejsca kempingowego wskazanego mu w Recepcji lub też poczekać na pracownika struktury, który wskaże mu przydzielone zakwaterowanie. Zajęcie miejsca kempingowego innego niż to, które zostało przydzielone, możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Recepcji oraz po zakończeniu nowej procedury rejestracji.

PUNKT III - Check-out
7. Wyjazd - Klient zobowiązany jest do opuszczenia struktury turystycznej w ostatnim dniu pobytu, w następujących godzinach:
- do godziny 10.00, jeśli posiada samochód kempingowy, caravan lub namiot;
- do godziny 9.00, jeśli był zakwaterowany w mobile home lub w bungalowie.
8. Płatność - Płatności za pobyt (wraz podatkiem pobytowym) lub inne usługi dodatkowe, nie objęte obowiązkiem płatności natychmiastowej, można dokonywać wyłącznie w godzinach pracy Kasy. Płatności należy uregulować do dnia poprzedzającego datę wyjazdu, za wyłączeniem przedpłat, o których decyduje dyrekcja. Klient zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie płatności personelowi upoważnionemu do tego typu kontroli, przy wyjściu ze struktury.
9. Kaucja - W chwili rejestracji, klient zakwaterowany w mobile home lub bungalowie może zostać poproszony o wpłatę nieoprocentowanej kwoty tytułem kaucji ze ewentualne spowodowanie szkód w rzeczach, wyposażeniu, opaskach identyfikacyjnych. Kaucja zostanie mu zwrócona w chwili wyjazdu. Uvala Poljana ma prawo dochodzić odszkodowania za poniesione szkody.

ROZDZIAŁ III – Zachowanie się klientów i ich gości

PUNKT I - Zakazy
10. Szanowanie zieleni - Zabrania się naruszania w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakichkolwiek narzędzi zieleni wewnątrz struktury.
11. Wzniecanie ognia - Zabrania się wzniecania otwartego ognia na terenie całej struktury turystycznej i w najbliższym otoczeniu. Dozwolone jest korzystanie z grillów na gaz lub prąd.
12. Usuwanie odpadów - Zabrania się usuwania odpadów w sposób inny nich ich wrzucanie do przeznaczonych do tego celu pojemników, zgodnie z zasadami segregacji. Zabrania się usuwania ścieków (bez względu na ich rodzaj i pochodzenie) w miejscach innych niż przeznaczone do tego celu, wewnątrz struktury turystycznej (procedura obowiązkowa w przypadku spuszczania ścieków z samochodów kempingowych) i/lub poza toaletami.
13. Używanie kabli i urządzeń elektrycznych - Zabrania się tarasować ścieżki wewnątrz struktury turystycznej kablami i/lub innymi urządzeniami doprowadzającymi energię elektryczną. Ponadto, zabrania się ich opierania o okoliczną zieleń. Personel struktury jest upoważniony do natychmiastowego usuwania (bez uprzedzenia) wszelkich kabli i/lub urządzeń naruszających postanowienia poprzedniego punktu. Upoważnienie to dotyczy również wszelkich połączeń elektrycznych niezgodnych z obowiązującymi rzepisami.
14. Używanie urządzeń nagłaśniających - Zabrania się zakłócania porządku publicznego wewnątrz struktury turystycznej, w jej okolicy oraz przy pobliskiej ławicy piaskowej. W godzinach, o których zostali poinformowani klienci po przybyciu do struktury turystycznej (wskazanych również w regulaminie pobytu) zabrania się instalowania lub składania wyposażenia kempingowego, prowadzenia rozmów tonem zakłócającym ciszę. Ponadto, zabrania się stosowania urządzeń/środków mechanicznych. Cisza nocna obowiązuje od godziny 23.30 do 06.00 Dyrekcja może samodzielnie postanowić o odwołaniu programu animacyjnego. Surowo zabrania się opalania się nago lub topless wewnątrz struktury. Zakaz przebywania nago obowiązuje również dzieci, wewnątrz struktur handlowych, restauracji i barów.
15. Zwierzęta domowe - Zezwala się na pobyt zwierząt domowych wewnątrz struktury. W celu uzyskania informacji na temat pobytu zwierząt domowych należy zapoznać się z zasadami wyszczególnionymi w odnośnym regulaminie.
16. Modyfikowanie miejsca kempingowego
- Zabrania się jakiegokolwiek modyfikowania przydzielonego miejsca kempingowego, za wyjątkiem sytuacji których wyjątkowo niesprzyjające warunki meteorologiczne narażają na niebezpieczeństwo osoby i/lub rzeczy. W takiej sytuacji klient zobowiązany jest przywrócić miejsce kempingowe do stanu początkowego tuż po ustaniu zagrożenia, ponosząc wszelkie odnośne koszty i odpowiedzialność.
17. Plac zabaw - Zabrania się korzystania z placu zabaw dzieciom poniżej 3 i powyżej 12 roku życia.
Wstęp na plac zabaw dozwolony jest wyłącznie w godzinach ustalonych przez dyrekcję. Dzieci powinny być w towarzystwie osoby pełnoletniej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność wobec Uvala Poljana i podmiotów trzecich.

PUNKT II – Wjazd i używanie środków transportu wewnątrz struktury
18. Samochody - Środki transportu mogą być używane wyłącznie do wjazdu i wyjazdu z kempingu. Zabrania się poruszania samochodami w trakcie obowiązywania ciszy nocnej w godzinach od 23.30 do 06.00 Na kempingu nie można myć własnego samochodu, przyczepy kempingowej i/lub łodzi.
19. Samochód kempingowy - Na kemping mogą wjechać wyłącznie samochody kempingowe homologowane (również w celach noclegowych) przez właściwe organy. Personel recepcji może prosić o przedstawienie stosownej dokumentacji.
20. Ograniczenia - Na placu zabaw mogą przebywać wyłącznie dzieci w towarzystwie rodziców. Z miejsc do ćwiczeń gimnastycznych mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia Na plac zabaw nie można wjeżdżać rowerem.
21. Łodzie: W celu uzyskania informacji dotyczących łodzi należy zapoznać się z odnośnym regulaminem.
22. Ruch kołowy - Wewnątrz struktury turystycznej można poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h. Personel struktury turystycznej ma prawo odebrać rower osobie niepełnoletniej, poruszającej się z prędkością większą niż ta, którą wskazano powyżej lub w sposób stwarzający zagrożenie dla innych osób. Rower zostanie oddany osobie pełnoletniej, odpowiedzialnej za osobę małoletnią.
23. Parkingi - Struktura turystyczna wyposażona jest w parkingi znajdujące się w jej pobliżu. Surowo zabrania się tarasowania dróg awaryjnych jakimkolwiek środkiem transportu (pod karą przymusowego usunięcia). W przypadku trzykrotnego zatarasowania drogi tym samym środkiem transportu, środek ten zostanie zatrzymany i oddany właścicielowi po zakończeniu pobytu.

PUNKT III- Zarządzanie sytuacjami zagrożenia
24. Pożar - Wewnątrz struktury turystycznej zainstalowano głośniki (syreny dźwiękowe), które w przypadku groźnego pożaru wydadzą alarm. W takiej sytuacji klienci zobowiązani są zachować porządek i udać się do punktów „czasowej zbiórki”, wskazanych przez specjalne oznakowanie. W punktach tych powinni zaczekać na ekipę ratunkową, która zaprowadzi ich do głównego punktu zbiórki, usytuowanego przy wejściu do struktury turystycznej.
25. Inne sytuacje zagrożenia - Zagrożenie zdrowotne, poważne katastrofy naturalne, sytuacje stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zagrożenie morskie: skontaktować się z personelem kempingu (jeśli to możliwe) lub zapoznać się z informacjami na tablicy ogłoszeń (przy wejściu do struktury), na której wskazano wszystkie awaryjne numery telefonów.

ROZDZIAŁ IV - Odpowiedzialność

26. Odpowiedzialność klienta i/lub gości - Klienci i/lub ich goście ponoszą odpowiedzialność osobistą wobec Uvala Poljana i/lub podmiotów trzecich za wszelkie szkody osobowe i/lub rzeczowe, pośrednie i/lub bezpośrednie, spowodowane na skutek zachowania niezgodnego z zasadami wskazanymi w niniejszej umowie i/lub innymi, znajdującymi zastosowanie. Uvala Poljana ma prawo dochodzić odszkodowania. Wszyscy turyści zobowiązani są pilnować przedmiotów będących ich własnością. Dyrekcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub skradzione, pozostawione bez nadzoru. Dyrekcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za uszkodzenia samochodów, przyczep kempingowych i innego mienia, spowodowanych złamanymi gałęziami i/lub spadającą szyszką. Odpowiedzialność camping village – Camping village nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub skradzione, za rzeczy niepodlegające bezpośredniemu nadzorowi personelu camping village, za szkody, przerwy w działaniu i awarie spowodowane brzydką pogodą lub siłą wyższą.
27. Rozwiązanie umowy - Naruszenie postanowień art. 11 i 12 niniejszej umowy skutkuje jej natychmiastowym rozwiązaniem i obowiązkiem klienta i jego gości opuszczenia struktury turystycznej w ciągu 2 godzin od momentu otrzymania informacji o rozwiązaniu. Ponadto, w takiej sytuacji – tytułem klauzuli kary – klient zobowiązany będzie pokryć koszt całego pobytu (również niewykorzystanego), a Uvala Poljana będzie miała prawo zatrzymać kaucję, w celu pokrycia wierzytelności oraz prawo do dochodzenia odszkodowania. Ewentualny przyjazd po godzinie 10.00 w dniu następującym po ustalonej dacie przyjazdu lub niepoinformowanie struktury o tego typu sytuacji, skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy i prawem Uvala Poljana do dochodzenia odszkodowania Uvala Poljana nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone gościom przez innych gości.

ROZDZIAŁ V – Postanowienia końcowe

28. Zmiany - Wszelkie zmiany dotyczące sposobów świadczenia usługi kempingowej nie będące w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń usytuowanej przy wejściu do struktury turystycznej. Ewentualne zmiany wprowadzone na rzecz jednego z klientów, zostaną mu zakomunikowane na piśmie, które to klient ten zobowiązany jest przedstawić na żądanie personelu struktury. Tego typu derogacja nie stanowi równoważnego prawa dla osób trzecich.
29. Spory - Niniejsza umowa podlega prawu włoskiemu. Jej interpretacja i wszystkie nieporuszone w niej kwestie będą regulowane zgodnie z obowiązującymi normami, a w przypadku ich braku zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami i zwyczajami
30. Przeniesienie umowy - Niniejsza umowa oraz wynikające z niej prawa i obowiązki będą automatycznie przeniesione (bez konieczności uzyskania zgody klienta) w przypadku fuzji, wcielenia, przejęcia przedsiębiorstwa lub jego części, wyłącznie w odniesieniu do Uvala Poljana. Uvala Poljana nie zezwala klientowi na przeniesienie niniejszej umowy na osoby trzecie.
31. Klauzula końcowa - Ewentualne tolerowanie przez BCV zachowania klientów i/lub ich gości, naruszającego postanowienia niniejszej umowy, nie są równoznaczne z rezygnacją z własnych praw wskazanych w odnośnych klauzulach. Jeśli którakolwiek z klauzul umowy okaże się (z jakiegokolwiek powodu) niezgodna z obowiązującymi przepisami, zostanie ona uznana za nieskuteczną, bez wpływu na pozostałe klauzule. Niniejsza umowa stanowi całościowe wyrażenie wszystkich porozumień zawartych pomiędzy stronami i wyczerpująco opisuje ich prawa i obowiązki dotyczące przedmiotu porozumienia. W odniesieniu do niniejszej umowy, wszelkie uprzednie uzgodnienia pisemne i ustne pomiędzy stronami oraz wobec podmiotów trzecich uznaje się za nieważne i nieskuteczne. Wszelkie zmiany warunków i postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

Regulamin dotyczący zwierząt

Państwa zwierzęta są mile widziane na naszym kempingu. Aby nie przeszkadzać innym gościom prosimy o przestrzeganie następującego regulaminu:

Zwierzęta mogą przebywać wyłącznie na miejscach kempingowych oraz w niektórych typach mobile home, w ograniczonej liczbie, tj. 2 zwierzęta na jednostkę mieszkalną. W celu uzyskania odstępstwa od tej zasady należy się skontaktować z dyrekcją. Nie akceptujemy zwierząt w sektorach Resort, SunLodge i Clever.

1. O obecności zwierząt należy obowiązkowo poinformować strukturę w chwili dokonywania rezerwacji i po przyjeździe.

2. W trakcie formalności związanych z zakwaterowaniem, dyrekcji należy przedstawić stosowną książeczkę zdrowia i szczepień zwierzęcia.

3. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do podjęcia samodzielnej decyzji odnośnie pobytu, w przypadku zwierząt które nie zostały zgłoszone przez gościa w trakcie rezerwacji.

4. Zwierzęta należy wyprowadzać poza strukturę, w celu załatwienia potrzeby. Odchody należy natychmiast usunąć przy użyciu łopatki i woreczka.

5. Poza własną jednostką mieszkalną i/lub miejscem kempingowym, zwierzęta należy wyprowadzać na smyczy, a w przypadku zwierząt agresywnych, również w kagańcu.

6. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na plażę (również ze względu na miejscowe przepisy wydane przez Kapitanat Portu).

7. Psy nie mogą przebywać we wszystkich strefach wewnątrz kempingu. W szczególności, zwierząt nie należy wprowadzać do recepcji, supermarketu, infrastruktury sportowej, na plac zabaw, basen, itp. W restauracji zwierzęta mogą przebywać wyłącznie w miejscach wskazanych przez personel.

8. Zabrania się wprowadzania zwierząt do toalet. Surowo zabrania się brania prysznica w toaletach wspólnie ze zwierzętami. Zwierzęta można myć wyłącznie w przeznaczonych do tego miejscach, wskazanych przez personel Camping Village.

9. Właściciele zwierzęcia zobowiązani są zadbać o to, by zwierzę nie przeszkadzało, ani też nie wchodziło na miejsce kempingowe/do jednostki mieszkalnej innych gości wioski wakacyjnej.

10. W trakcie pobytu zwierzęcia, właściciel zobowiązany jest stosować się do przepisów higieniczno-sanitarnych. Zabrania się stosowania bielizny pościelowej i łazienkowej na potrzeby zwierzęcia. Ponadto, zabrania się zwierzętom wchodzenia na łóżka, fotele, krzesła, stoły, itp.

11. Za ewentualne szkody wobec osób trzecich lub struktur wioski wakacyjnej wyrządzone przez zwierzęta, wyłączną odpowiedzialność ponosi właściciel.

12. Wszystkie osoby wchodzące na kemping oświadczają, że otrzymały kopię niniejszego regulaminu w chwili dokonywania rezerwacji i/lub wejścia i akceptują go bez zastrzeżeń.

Regulamin plaży

Celem regulaminu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i komfortu klientom oraz porządku i czystości w strukturach zarządzanych przez Baia Holiday.

Wszyscy klienci zobowiązani są stosować się do przepisów i regulaminów plaż oraz udogodnień. W szczególności należy przywiązać uwagę do poniższych punktów.

1. Wszystkie osoby wchodzące na kemping oświadczają, że otrzymały kopię niniejszego regulaminu w chwili dokonywania rezerwacji i/lub wejścia i akceptują go bez zastrzeżeń.

2. Usługa plażowa dostępna jest wyłącznie dla klientów Camping Village, w wyznaczonych i oznakowanych strefach.

3. Usługę plażową można nabyć w trakcie dokonywania rezerwacji lub bezpośrednio w Camping Village.

4. W celu skorzystania z usługi należy skontaktować się z recepcją, która wyda specjalny voucher. Voucher ten należy okazywać na żądanie upoważnionego personelu. Voucher nie podlega zwrotowi i nie może być przeniesiony na osoby trzecie.

5. Usługa plażowa obejmuje wynajęcie co najmniej jednego parasola i dwóch leżaków. Pod każdym parasolem mogą przebywać maksymalnie cztery osoby. Prosimy o nieprzekraczanie tej liczny, w celu uniknięcia tłoku.

6. Dyrekcja kempingu decyduje o tym, który parasol przydzielić klientowi.

7. Klient zobowiązany jest przechowywać voucher na plaży, w celu potwierdzenia swojego prawa do korzystania z usługi. Voucher należy okazywać na żądanie personelu odpowiedzialnego za kontrolę. Osoby nieposiadające vouchera, korzystające z wyposażenia kąpieliska, zobowiązane będą do uiszczenia opłaty za cały dzień wynajmu.

8. Z żadnego powodu (zmiana zdania, brzydka pogoda, przypływ, klęski żywiołowe, itp.) nie zwracamy kosztów wykupionego abonamentu.

9. Za dodatkową opłatą, dla każdego z miejsc plażowych, można wykupić dodatkowe leżaki (pod warunkiem ich dostępności).

10. Zabrania się przestawiania krzesełek lub leżaków z innych miejsc plażowych.

11. Aby nie tarasować pobliskich miejsc plażowych, z przydzielonego miejsca nie należy przenosić krzesełek lub leżaków.

12. Należy zachowywać się tak, by nie przeszkadzać i nie naprzykrzać się innym klientom. W przeciwnym razie zostaniecie Państwo natychmiastowo wydaleni z kąpieliska.

13. Klient zobowiązany jest korzystać z wyposażenia w taki sposób, by go nie uszkodzić. O ewentualnych uszkodzeniach/awariach należy natychmiastowo powiadomić dyrekcję. Użytkownicy zobowiązani są pokryć wszystkie szkody (powstałe z ich winy) wyrządzone w wyposażeniu Camping Village.

14. W żadnym wypadku Camping Village nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i/lub dobra materialne klienta, uszkodzone, skradzione lub nieautoryzowane. Tym samym zaleca się nie pozostawiać bez nadzoru pieniędzy, cennych przedmiotów, odzieży, zabawek, materaców i innych przedmiotów osobistych, zarówno w dzień, jak i w nocy.

15. W sektorach i w strefach wynajmowanych przez Camping Village nie należy ustawiać własnych leżaków, krzeseł, parasoli, namiotów oraz innych urządzeń i wyposażenia.

16. Uprawianie sportów (siatkówki, piłki nożnej, gry w kule, itp.) dozwolone jest wyłącznie w strefie za parasolami. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone na skutek uprawianych sportów.

17. Ze względu na bezpieczeństwo turystów, dziury wykopane na plaży dla zabawy powinny być niewielkich rozmiarów i należy je zawsze zasypać.

18. Zabrania się wyrzucania niedopałków papierosów i innych śmieci na piasek.

19. W strefie szerokiej 5 metrów od pasa wody nie należy ustawiać parasoli, leżaków, łódek i innych przedmiotów, które będą uniemożliwiały przejście i korzystanie z kąpieliska. W przypadku obecności innych kąpielisk, powyższy zakaz obejmuje obszar do pierwszego rzędu parasoli.

20. Obowiązuje zakaz rozpalania ognia na plaży. Niestosowanie się do tego zakazu będzie skutkowało zgłoszeniem właściwym organom bezpieczeństwa publicznego.

21. Dzieci powinny się bawić pod nadzorem rodziców lub innych dorosłych osób. Dyrekcja nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie wyposażenia. Nie należy wchodzić na wyposażenie mokre od deszczu.

22. Prawo zobowiązuje Camping Village do udzielania pierwszej pomocy zgodnie z Regulaminem Gminy dotyczącym korzystania z publicznego sektora morskiego oraz z Rozporządzeniem Gminy - Regulamin prowadzenia kąpielisk.

23. Znaczenie wywieszonej flagi: NIEBIESKA: ratownik w pełni dostępny, idealne i bezpieczne warunki do kąpieli. ŻÓŁTA: uwaga! Ograniczona dyspozycyjność ratownika – Kąpiel dozwolona; CZERWONA: niebezpieczeństwo lub brak ratownika! – Kąpiel odradzana.

24. W przypadku gdy morze uznane zostanie za niebezpieczne, tj. w sytuacji zagrożenia – wywieszona zostanie czerwona flaga. W takim przypadku kąpiel jest odradzana, a Camping Village nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do osób, które zignorowały ostrzeżenie.

25. Aby zagwarantować bezpieczeństwo klientów, dyrekcja zastrzega sobie możliwość przerwania świadczenia usługi w przypadku niesprzyjających warunków meteorologicznych.

26. W przypadku silnego wiatru parasole należy obowiązkowo złożyć. W takiej sytuacji wszyscy klienci zobowiązani są stosować się do poleceń personelu obecnego na plaży.

27. Zabrania się wchodzić na łodzie ratunkowe, dotykać wyposażenie i przebywać w strefie wieży dla ratowników.

28. Klient zobowiązany jest stosować się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Rozporządzeniu Gminy i Kapitanatu Portu oraz Regulaminie Gminy dotyczącym korzystania z publicznego sektora morskiego. Wszystkie te dokumenty zostały wywieszone obok wejścia na kąpielisko. Niestosowanie się do powyższych postanowień będzie skutkowało wydaleniem z kąpieliska.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Więcej informacji